Tid: Onsdag 12.juni kl. 09.45 – Registrering frå kl. 08.30

Stad: Stord Hotell www.stord-hotel.no

Påmeldingsskjema

Meir informasjon om litt.