Vår styrke, våre verdiar og vår industri!

Den 20. Stordkonferansen vert arrangert onsdag 12. juni på Stord Hotell!

Det er ekstra kjekt å invitera til Stordkonferansen i år! Saman med Kværner vil me markera deira 100 årige historie, og me vil markera 20 år med Stordkonferansen. Med Statsminister Erna Solberg på plass har me toppa laget!

Vår styrke ligg i omstillingsevna, gjennomføringsevna og viljen til å lykkast! Yrkesstoltheit og laginnsats er gjennomgåande verdiar hos industriarbeidaren i Sunnhordland.

Verdien av å ha industri er viktig for ein nasjon, og kronene leverandørindustrien bidreg med til fellesskapet er av stor betyding. Me gler oss til å få dette utdjupa i foredraga til professor Gøran Roos og direktør i Siva Ingrid Riddervold Lorange.

At produksjon er av stor økonomisk betyding for landet vårt er nok forståeleg. Kunnskapen om dei immaterielle verdiane og kva betyding dei har for konkurranseevna er kanskje ikkje så opplagt. Seniorforskar ved Arbeidsforskingsinstituttet, Eivind Falkum vil tydeleggjere dette når han kjem på scena.

FN´s bærekraftmål vil stå sentralt i industrien si utvikling.

Nye, spanande bedrifter og nye marknader vil også i år verta presentert på Stordkonferansen, og UngTekno med 9.klasse elevar frå Stord er på plass.

På kvelden gjer me strandhogg på Moster, og me går i fotefara til Olav Tryggvason og Olav Haraldsson.

På Stordkonferansen 12. juni vil du møta ein leverandørindustri i jubileumsstemning, og som har stor tru på industrien si framtid for regionen og landet vårt. Kværner kjem med eigen invitasjon til «kvelden før arrangement» til påmeldte Stordkonferansen.

Heine Totland vert dagens konferansier! Det blir ikkje meir Rock`n roll enn det!

Velkommen til Stordkonferansen 2019!

Påmeldingsskjema