Stordkonferansen 16.juni 2022

Nye energiformer!

Kl. 10:00

Velkommen til Stord ved Ordførar Gaute Epland

Dagens konferansier – Jane Jünger

Kl. 10.40

Næringsminister Jan Christian Vestre har opningsinnlegg - digitalt

Den nye energimiksen – korleis vert Norge ein del av løysinga?

 • Merete Mikkelsen, direktør Vest-Norges Brusselkontor
 • Ståle Kyllingstad, konsernsjef IKM og styreleder Norsk Industri
 • Vigdis Hjertaker Hope, Head of HSE&Q in HYDS. Hydrogen sin rolle I energimixen og HYDS si satsing på grøn hydrogen

Kl. 11.45

20 minutts pause

Kl 12.05

Nytt energisystem og infrastruktur mellom hav og land – kor ligg moglegheitene og kva er verdien av ein heimemarknad for Havvind

 • Peder Sortland, konsernsjef Norsk Havvind AS
 • Zeeds – grøne korridorar og infrastruktur  –  samtale på scena med Kjerstin Hernes, Manager Portfolio, Strategy & Innovation at Grieg Maritime Group og Cato Esperø, salgssjef i Wärtsilä Norway
 • Arne Eik, prosjektdirektør Offshore wind i Equinor, Heimemarknad – er det so viktig då?

Kl 13.00

Lunsj

Kl 13.50

 • Gunnar Birkeland, styreleiar Norwegian Offshore Wind
 • Frode Gravdal-Olsen, Sales Manager Service, ABB Energy Industries

     Konferansier tar ein prat med alle på scena

Kl. 14.50

Sirkulærøkonomiske og berekraftig forretningsmodellar – korleis skape nye verdikjedar?

 • Stephen Bull, Executive Vice President Renevables at Aker Solutions
 • Hanne Fedje, fagansvarlig klima og sirkulærøkonomi i Hydro
 • Pia Farstad von Hall, daglig leder i Biogass Norge

Kl 15.40

20 minutts pause

Kl. 16.00

Berekraftig utvikling og verdien av aktivitet og samarbeid

 • I sommar skal Medstraum – verdas første heilelektriske hurtigbåt døypast i Stavanger. Maritime CleanTech og partnarbedrifter fortel om prosjektet – frå ide til realisering gjennom EU-samarbeid
 • Aktivitetar og berekraft på Aker Solutions sine verft ved Sturla Magnus, Executive Vice President Topsides & Facilities at Aker Solutions
 • Lene Pilskog - Why invest in Sunnhordland?

Kl 17.00

Avslutning

Kl 18.00

Katapult-senteret Sustainable Energy demonstrerer «flying start» i hamnebassenget i Leirvik.

Kl. 18.30

Båttur MS Sunnhordland før me drar videre til SKL-bygget. Her inviterer SKL og Haugaland Kraft til ein energifylt kveld i Leirvik sentrum med god mat og drikke!

(Båten er open frå kl 17.30)