Stordkonferansen 16. september 2021

Havet – vår felles ressurs!

Kl. 10:00 Velkommen til Stord ved Ordførar Gaute Epland

 • Tilstanden til havet og kva som vert gjort!
  Elisabet Haugsbø, C4IR Ocean –  Centre for the Fourth Industrial Revolution and Ocean
 • Dagens konferansier Jane Jünger,
  kommunikasjonssjef Wärtsilä Norway

Kl. 10.45

Utsleppsfri sokkel i 2050

 • Nordsjøen som energibasseng!
  Equinor, Konserndirektør Fornybart, Pål Eitrheim
 • Aker Solutions, konsernsjef Kjetel Digre

     15 minutt pause

 • NCE Maritime CleanTech, prosjektleiar Tore Boge. Verda ser til Sunnhordland – Slik blir framtidas offshoreskip.

KL 12.10

Kompetanse for ei fornybar framtid

 • Kapasitetsløft Hydrogen HVL, Prosjektleiar Velaug Myrseth Oltedal
 • Kompetanseutvikling på Bømlo, Prosjektrektor ved nye Bømlo vgs. Laila Mehus
 • Vår kunnskap om havet. Nansensenteret for miljø og fjernmåling, direktør og professor Tore Furevik
 • UngTekno på scena - Havet vår felles ressurs! Prosjektleiar Nina Østensjø Atheno

KL 13.10 Lunsj

KL 14.00

Fiskeri og marine næringar

 • Bømlo Fiskerihavn, Prosjektleiar Lars Solberg
 • Bremnes Seashore, Utviklingssjef Simon Nesse Økland
 • Leirvik AS, administrerande direktør Helge Gjøsæter. Oppdrett på land – miljøvennleg framtid.

     15 minutt pause

Kl. 15.15

Finans og myndighetenes rolle i Det grøne skifte

 • Sparebanken Vest, konserndirektør Ragnhild Janbu Fresvik
 • LO-sekretær Are Tomasgard og NHO direktør Gjermund Løyning - saman om Energi- og klimaplattformen.
  Kva skal til for å realisere våre industrielle ambisjonar og samstundes nå klimamåla for 2030?
 • Politisk kommentator Harald Stanghelle - Korleis ser det politiske landskapet ut etter valet.

Kl 16.25 Avslutning

Kl. 17.30 Vorspiel med Haugaland Kraft og Nettverk U37 på MS Sunnhordland

Kl. 19.00 Kveldsarrangement hos Renevo på Eldøyane

Kl. 22:15 Retur til Leirvik