ordforar gaute epland

Ordførar Gaute Epland - Stord kommune

Gaute Epland har vore ordførar i Stord kommune sia sommaren 2017, og har markert seg som ein ordførar med vilje og evne til beste for næringslivet og Stordsamfunnet. Han har bidrege aktivt til at fødselstala på Stord er blant dei høgaste i landet.


elisabet haugsbo

Elisabet Haugsbø – Director of Customer Success og Product Owner for Ocean Data Platform I C4IR Ocean

Last ned foredrag

Elisabet Haugsbø er utdanna sivilingeniør i Teknisk Kybernetikk frå NTNU og jobbar i dag som Director of Customer Success og Product Owner for havteknologiplattformen Ocean Data Platform i C4IR Ocean. C4IR Ocean er ein uavhengig stiftelse etablert i samarbeid med Aker gruppen og World Economic Forum (WEF). Målet med C4IR Ocean er å bringe industri, akademia, forvaltning og «folk flest» saman for eit produktivt og sunt hav ved å nyttiggjere data og ny teknologi. Bak seg har Elisabet mange års erfaring i simulatorbasert testing av kontrollsystem brukt i Maritim og Olje og Gass sektor på både norsk og utanlandsk sektor. Ho har jobba som etisk hacker for DNV GL der ho arbeidd aktivt for å utbetre cyber-sikkerheita i Maritim og Offshore sektor. Ho er blitt kåra til Norges 50 fremste tech-kvinner i 2018 og 2019 og er lidenskapleg opptatt av teknologi og dei moglegheitene teknologien representerer for industri og samfunn.


jane junger

Jane Jünger – Kommunikasjonssjef Wärtsilä Norway – Dagens konferansier

Jane Jünger er født og oppvaksen på Stord og Randaberg, og har hovudfag i Kulturformidling og massekommunikasjon frå UIB. Ho har tidlegare vore journalist i radio og avis, direktør for Sunnhordland museum og medforfattar og redaktør for ei rekkje lokalhistoriske verk. Dei siste tre åra har ho vore Kommunikasjons- og marknadssjef for Wärtsilä i Noreg, og har som ein del av denne jobben vore involvert i ulike innovasjons- og utviklingsprosjekt, deriblant som ein av initiativtakarane til det tverindustrielle samarbeidsprosjektet ZEEDS, Zero Emission Energy Distribution at Sea. Jane Jünger er aktiv medlem av Visepresident Al Gore sitt verdsomspennande klimanettverk; Climate Reality.


paal eitrheim

Pål Eitrheim – Konserndirektør i Equinor, Fornybart

Last ned foredrag

Pål Eitrheim er konserndirektør for Equinor’s fornybar satsing. Han har tidligere vært direktør for selskapets anskaffelser, landsjef for Equinor i Brasil, og han har også jobbet i Aserbajdsjan og Washington samt ledet konsernsjefens kontor. I 2013 ledet han sekretariatet for granskingen etter terrorangrepet mot gassanlegget i In Amenas i Algerie. Eitrheim har en mastergrad i sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen og University College Dublin, Irland.


kjetel digre

Kjetel Digre – Konsernsjef Aker Solutions

Last ned foredrag

Kjetel Digre har vore konsernsjef i Aker Solutions etter fusjonen med Kværner i 2020. Han kom frå stillinga som driftsdirektør i Aker BT. Før det var han prosjektdirektør for Johan Sverdrup utbygginga hos Equinor. Kjetel Digre er utdanna marineingeniør, og har også ein master i subsea- og petroleumsteknologi frå Heriot-Watt University i Edinburgh.


tore boge

Tore Boge – Prosjekteiar NCE Maritime CleanTech

Last ned foredrag

Tore Boge er prosjektleiar i Maritime CleanTech, der han mellom anna leiar EU-prosjektet ShipFC. I dette internasjonale prosjektet skal partnarane utvikla og installera ei ammoniakkdriven brenselcelle om bord på Eidesviks Viking Energy. Målet er at Viking Energy blir verdas første offshoreskip som kan segla med null utslepp. Tore Boge har over 10 års erfaring frå å leia prosjekt innan både subsea og maritim sektor, mellom anna frå Swire Seabed og Aker Solutions. Boge er utdanna ingeniør, med mastergrad i systems engineering.


velaug myrseth oltedal

Velaug Myrseth Oltedal – Prosjektleiar Kapasitetsløft Hydrogen HVL

Last ned foredrag

Velaug Myrseth Oltedal er assisterande instituttleiar ved Institutt for maskin- og marinfag ved Høgskolen på Vestlandet. Oltedal underviser i faget Hydrogenteknologi, og leiar utvikling av etter- og vidareutdanningskurs i hydrogen ved HVL. Pågåande forskingsaktivitetar inkluderer mogelegheiter for hydrogenproduksjon frå havvind og bruk av ulike hydrogenberarar som ammoniakk og flytande organiske hydrogen. Oltedal er prosjektleiar for HyKAP – Kapasitetsløft for hydrogen, som er eit søknadsinitiativ frå HVL, UiB, NHH og NORCE, der målet er å styrke samarbeidet mellom FoU-miljøa og næringslivet i regionen.


laila mehus

Laila Mehus – Prosjektrektor ved nye Bømlo vidaregåande skule

Laila Mehus jobbar i dag som prosjektrektor ved nye Bømlo vidaregåande skule. Ho gjekk inn i stillinga i oktober 2020, etter 14 år i næringslivet, dei fleste av desse ved Kværner Stord. Før den tid, jobba ho også i fleire år som lærar. Laila Mehus er utdanna sivilingeniør, allmennlærar og har ein master i endringsleiing.


tore furevik

Tore Furevik – Direktør for klimaforskning og professor i oceanografi ved Geofysisk Institutt UiB

Last ned foredrag

Tore Furevik er født og oppvaksen på Stord, og har sidan 1990 vore knytt til Universitetet i Bergen. Han har sidan 2005 vore professor i oseanografi ved Geofysisk institutt, med spesialområde innan hav og klima i Nord-Atlanteren og Arktis. Furevik var direktør for Bjerknessenteret, eit av Europas største miljø for naturvitskapeleg klimaforsking, frå 2014 til 2021. Første juli i år gjekk han over i ny stilling som direktør for Nansensenteret for Miljø og Fjernmåling.


nine ostensjo

Nina Østensjø – Prosjektleiar UngTekno i regi av Atheno

Nina Østensjø har arbeidd som rådgjevar og prosjektleiar i Atheno i 11 år. Ho har gjennom desse åra opparbeida seg brei erfaring og høg kompetanse innan prosjektleiing, prosjektutvikling, forretningsutvikling og kreative prosessar. Med sin bakgrunn som pedagog og formidlar er ho mykje brukt som kurshaldar hos Atheno. Hjarta bankar nok ekstra for entreprenørskap i skulen og koplinga mellom skule og arbeidsliv. I 2016 utvikla ho prosjektet UngTekno, eit prosjekt som kaster lys på framtidas yrkesfag og korleis digitalisering og robotisering vil forma arbeidsdagen vår i framtida.


lars solberg

Lars Solberg – Prosjektleiar Bømlo Fiskerihavn

Last ned foredrag

Lars Solberg er prosjektleder for utvikling og utbygging av Bømlo Fiskerihavn. Lars er bergenser og skipsingeniør og kom til Sunnhordland i 1980. Han har mer enn 40 års erfaring som prosjekt og industri leder nasjonalt (Aker Stord AS og Apply Leirvik AS), og internasjonalt (Aker Kværner Contracting AS).

Lars er svært engasjert i utvikling av Sunnhordland som bo og arbeidsregion. Dette engasjementet kommer til syne som mangeårig styreleder for Atheno AS, for Atheno Prosjektutviklingsfond AS, for Hordfast AS og for mellom anna Stord Folkehøgskule AS og som prosjektleder for Bømlo Fiskerihavn.


simon nesse okland

Simon Nesse Økland – Utviklingssjef Bremnes Seashore

Last ned foredrag

Simon Nesse Økland har vore utviklingssjef i Bremnes Seashore sidan 2018, og han har før det ei rekke rollar i selskapet tilbake til 2008, mellom anna som salgs- og marknadssjef. Frå 2005 til 2008 var han produktsjef for Salmon Brands. Simon er utdanna sivilingeniør, marin bioteknologi og havbruk frå NTNU. Han har også delteke på Solstrandprogrammet Accelerate.


helge gjoseter

Helge Gjøsæter – Administrerande direktør Leirvik AS

Last ned foredrag

Helge Gjøsæter er administrerande direktør på Leirvik AS. Han er 57 år, og har ei lang og brei erfaring frå ulike roller og selskap innan offshore, skip, industri og bygg & anlegg.

Han har også vore med å etablera og leia fleire ulike bedrifter opp gjennom åra. Gjøsæter er utdanna ingeniør innan automasjon.


ragnhild janbu fresvik

Ragnhild Janbu Fresvik – Konserndirektør Bedriftsmarked Sparebanken Vest

Last ned foredrag

Konserndirektør Bedriftsmarked fra 27.11.2013. Ansatt i 2012.
I Sparebanken Vest har hun vært senior forretningsutvikler, ansvarlig investor relations og CFO. Har bred erfaring fra consulting og finans fra Boston Consulting Group i Oslo, og senere som Investment Manager i Private Equity selskapet Borea Opportunity Management. Styreleder i Eiendomsmegler Vest, styremedlem i SNF (NHH) og styremedlem i Folio. Tidligere styreverv i Tide ASA og i Sparebanken Vest Boligkreditt. Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.


harald stanghelle

Harald Stanghelle – Politisk kommentator

Harald Stanghelle er fødd 1956 i Vaksdal, journalist frå tenåra, men har også vore fiskar på Grønland og FN-offiser i Libanon. Han var sjefredaktør i Dagbladet 1995-2000, fleire ulike redaktørstillingar i Aftenposten fram til han slutta der i 2018. Er no frilansar med eige vekentleg radioprogram i NRK - "Stanghelle på fredag". Han er også leiar for Arendalsukas hovedprogramkomite. Forfattar av boka "Kongen forteller" som i 2020 var den mest selde sakprosaboka i Norge. Var i ti år leiar i Norsk Redaktørforening, og har motteke ei rekke prisar, mellom desse Den store journalistprisen, Skup-prisen og Gullpennen.


are tomasgard

Are Tomasgard – LO-sekretær

Last ned foredrag

Are Tomasgard har vært LO-sekretær siden 2013 da han ble valgt inn i LO sin ledelse på LO-kongressen. Fra 2011 til 2013 var Are Tomasgard ordfører for Arbeiderpartiet i Sørum kommune i Akershus. Han ble valg inn i Sørum kommunestyre 2007. Han har også to perioder i Odda kommunestyre og en periode i Hordaland fylkesting bak seg. Fra 1990 – 2002 jobbet han helkontinuerlig skift som fagoperatør ved industrivirksomheten Norzink AS i Odda. Tomasgard er utdannet bedriftsøkonom fra BI, og har enkeltfag innen organisasjonsledelse og produktledelse, samt delfag innen Organisasjons og arbeidslivspsykologi ved UiB. I 2015 gikk Are Tomasgard på Forsvarets Høyskole.


gjermund løyning

Gjermund Løyning – direktør for politikk og samfunnskontakt NHO

Last ned foredrag

Gjermund Løyning er direktør for område samfunnskontakt, men ansvar for myndighetskontakt, stakeholderarbeid, taleskriving, strategisk rådgiving og bedriftsfora i NHO. Han er medlem av NHO sin toppledergruppe. Før han begynte i NHO var han høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI og underviste i politisk økonomi. Løyning har bakgrunn som politiker og jobbet som politisk rådgiver for Valgerd Svarstad Haugland i Bondevik II-regjeringen og som gruppesekretær forKrf sin bystyregruppe i Oslo. Gjermund Løyning har en Master of Science i politisk økonomi fra Handelshøyskolen BI.