ordforar gaute epland

Ordførar Gaute Epland - Stord kommune

Gaute Epland har vore ordførar i Stord kommune sia sommaren 2017, og har markert seg som ein ordførar med vilje og evne til beste for næringslivet og Stordsamfunnet. Han har bidrege aktivt til at fødselstala på Stord er blant dei høgaste i landet.


jane junger

Konferansier Jane Jünger,  kommunikasjonssjef Wärtsilä Norway

Jane Jünger er født og oppvaksen på Stord og Randaberg, og har hovudfag i Kulturformidling og massekommunikasjon frå UIB. Ho har tidlegare vore journalist i radio og avis, direktør for Sunnhordland museum og medforfattar og redaktør for ei rekkje lokalhistoriske verk. Dei siste fire åra har ho vore Kommunikasjons- og marknadssjef for Wärtsilä i Noreg, og har som ein del av denne jobben vore involvert i ulike innovasjons- og utviklingsprosjekt, deriblant som ein av initiativtakarane til det tverindustrielle samarbeidsprosjektet ZEEDS, Zero Emission Energy Distribution at Sea. Jane Jünger er aktiv medlem av Visepresident Al Gore sitt verdsomspennande klimanettverk; Climate Reality.

Last ned foredrag


jan christian vestre

Jan Christian Vestre, Næringsminister i Jonas Gahr Støres regjering

Næringsminister Jan Christian Vestre er født i 1986 og kjem frå Haugesund. Han var dagleg leiar I møbelprodusenten Vestre fram til har vart utnevnt som næringsminister i Jonas Gahr Støres regjering. Mellom 2013 og 2017 var han styreleiar for gjenreisninga av Utøya etter terrorangrepa 22. Juli 2011.

Vestre var politisk rådgjevar for tidlegare nærings- og handelsminister Trond Giske i 2013 og politisk rådgjevar for Arbeidarpartiets representantar i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget frå 2010 til 2012. Vestre var politisk rådgjevar for tidlegare leiar av AUF Martin Henriksen frå 2007 til 2009, sentralstyremedlem I AUF frå 2010 til 2012 og leiar i Elevorganisasjonen frå 2006 til 2007.  Vestre er utdanna jurist.


staale kyllingstad

Ståle Kyllingstad, konsernsjef IKM og styreleder Norsk Industri

Ståle Kyllingstad starta som «olje-gründer» 28 år gamal, og er i dag konsernsjef i leverandørselskapet IKM, som han har bygd opp på Sola. IKP Gruppen sysselsetter i dag ca. 2.340 ansatte og har budsjettert omsetning for 2021 på 4,5 milliarder NOK.  Ståle Kyllingstad er utdanna petroleumsingeniør.  Han er kjent for både å vera frisk i uttalen, samfunnsengasjert og kritisk til eigen bransje, noko han også hausta Siddisprisen for i 2015.

Last ned foredrag


vigdis hjertaker hope

Vigdis Hjertaker Hope, Head of HSE&Q in HYDS

Vigdis Hjertaker Hope har 15 års erfaring frå olje- og gassvirksomhet, og er i dag leiar for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet i Hydrogen Solutions (HYDS). Ho har tidlegare jobba 13 år i Gassco både innanfor teknologi og drift, og var i over 7 år røyrledningsansvarlig. Vigdis var 2 år produktlinjeleier i Baker Hughes, før ho i mars gjekk inn i leiargruppa til HYDS. Vigdis er utdanna sivilingeniør i Materialkjemi og Energiteknologi ved NTNU.

Last ned foredrag


arne eik

Arne Eik, prosjektdirektør Offshore wind i Equinor

Arne Eik er i dag prosjektdirektør Offshore wind i Eguinor. Han har tidlegaree leia Business Development offshore wind (Hywind) sidan mai 2017. Dette er del av New Energy Solutions (NES) i Statoil. Eik var ansvarleg for klimapolitikk og markedsanalyser i Statoil frå desember 2011 fram til leiarjobben i offshore wind. Før det var han leiar i Point Carbon i 8 år.

Last ned foredrag


frode gravdal olsen

Frode Gravdal-Olsen, Sales Manager Service, ABB Energy Industries

Frode Gravdal-Olsen har base på Stord og er del av leiargruppa i ABB Norge. Han jobbar som  Sales Manager Service i ABB Energy Industries i Norge. Frode har vore i ABB sia 2005 og hatt ulike leiarrollar. Han er utdanna Elektroingeniør ved HiB i 2005, og har fagbrev og erfaring som elektrikar frå Aker Elektro.

Last ned foredrag


hanne fedje

Hanne Fedje, Fagansvarlig klima og sirkulærøkonomi i Hydro

Hanne Fedje er fagansvarlig klima og sirkulærøkonomi i Hydro, og har også ansvar for EUs Taksonomi for bærekraftige aktiviteter. Hun er utdanna samfunnsøkonom fra Universitet i Oslo, og har tidlegare jobba fire år som finansjournalist før ho starta i Hydro i 2017 med bærekrafts rapportering. I Hydro er Hanne del av Klimakontoret som har ansvar for å drive frem Hydros klima- og sirkulærøkonomiagenda, sette langsiktige ambisjonar, delta i politikkutforming, sikre konsistent klimarapportering og -kommunikasjon i selskapet.

Last ned foredrag


stephen bull

Stephen Bull, Executive Vice President Renavables at Aker Solutions

Stephen Bull er konserndirektør for forretningssegmentet Renewables i Aker Solutions. Før han byrja i Aker Solutions i 2021 var han ansvarleg for vind og lavkarbon i Equinor. Han er opphavleg frå Storbritannia og starta karrieren sin som analytiker i JP Morgan. Han har også hatt ulike roller i Norsk Hydro. I tillegg til å vera konserndirektør i Aker Solutions, er Stephen også styreleiar for RenewableUK, som er den største bransjeorganisasjonen for fornybart i Storbritannia. Han har ei mastergrad i økonomi og politikk frå London School of Economics.

Last ned foredrag


pia farstad von hall 

Pia Farstad von Hall, daglig leder i Biogass Norge

Pia Farstad von Hall er daglig leder i Biogass Norge, interesseorganisasjonen for norsk biogassbransje. Hun har tidligere vært heltidspolitiker i Oslo bystyre og har lang erfaring med interessepolitisk arbeid fra Samfunnsbedriftene, byggebransjen og NHO.

Last ned foredrag


sturla magnus

Sturla Magnus Executive Vice President Topsides & Facilities i Aker Solutions

Sturla Magnus er konserndirektør for forretningssegmentet Topsides & Facilities i Aker Solutions, som inkluderer nybygg til olje- og gassindustrien i Noreg og globalt, og dei fire verfta på Stord, Egersund, Verdal og Sandnessjøen. Magnus har hatt ei rekkje leiarstillingar i Kværner, Aker Marine Contractors, Skanska og AF Gruppen, inkludert verftsdirektør i Verdal. Magnus er utdanna sivilingeniør frå Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Last ned foredrag


peder sortland

Peder Sortland, konsernsjef Norsk Havvind AS

Peder Sortland har 30 års erfaring frå olje- og gassvirksomhet: Administrerande direktør for Global Maritime, Apply Group, Ross Offshore og Subsea Technology Group. Han har jobba 18 år i Eguinor i ulike kommersielle rollar. Sortland er grunnleggar av og administrerande direktør i North Sea Infrastructure AS, som bygger ein diversifisert portefølje av den norske kontinentalsokkelen. Han er også styremedlem i Solstad ASA og, Sharecat Solutions, samt styreleiar ResQ Group.

Last ned foredrag


cato espero

Cato Esperø, Head of Sales Wärtsilä Norway

Cato Esperø har vore salgssjef i Wärtsilä Norway i meir enn 10 år. Her leiar han eit team som dekker sal av nye produkt, forretningsutvikling, servicesal og sal av reservedelar. Cato Esperø var tidlegare meklar i international leiande skipsmeklings-/finans- og konsulentselskap i Oslo. Han har meir enn 20 års international erfaring frå ulike rollar i den marine næringa og offshoreindustien knytta til kapitalsal og finans. Esperø er ein av grunnleggarane av ZEEDS-initiativet i 2019, og har jobba kontinuerleg med nullutsleppsløysingar for skip og bygging av reine energiforsyningskjedar i Norden og Arktis.

Last ned foredrag


gunnar birkeland

Gunnar Birkeland, CEO UNITECH Energy Group og styreleiar Norwegian Offshore Wind

Gunnar Birkeland har jobba med utvinning av havressursar heile livet. Dette omfattar fiskeri, fiskeoppdrett, oppdrett av tang, subsea olje- og gass, og frå 2010 flytande havvind. Han var eigar og operatør av den første flytande havvindturbinen; Hywind Demo 2009, som i dag heiter UNITECH Zefyros. I tillegg til å vera styreleiar for Norwegian Offshore Wind, er han styremedlem i GCE Ocean technology, Sustainable Energy (Norsk Katapult), Timber Bay og Norsk Hav- og Energikompleks. Gunnar Birkeland har vore tilsett 16 år i FMC og 8 år i Polytec (i dag NORCE.)

Han har vore i UNITECH Energy Group sia 2017, og er utdanna ingeniør frå Universitetet i Stavanger.

Last ned foredrag


 merete mikkelsen

Merete Mikkelsen, direktør Vest-Norges Brusselkontor

Merete Mikkelsen er direktør for Vest-Norges Brusselkontor, som er eit av dei fem norske regionkontora i Brussel. Ho er født og oppvaksen i Bergen, men slektar frå Stord. Merete er utdanna samfunnsvitar med fransk, medievitenskap og sosiologi i fagkretsen. Ho har meir enn 20 års fartstid frå internasjonalt samarbeid i NGO-sektoren, Europakommisjonen og som Vest-Norges representant i Brussel. Merete er opptatt av at vi er godt orientert om det som skjer i Europa. Ho har også eit stort engasjement for regional utvikling og alt det internasjonalt samarbeid kan tilføre på dette feltet.

Last ned foredrag


 kjerstin hernes

Kjerstin Hernes, Manager Portfolio, Strategy & Innovation at Grieg Maritime Group

Kjerstin Hernes er portefølje ansvarleg for strategi og innovasjon i Grieg Maritime gruppen, ei stilling ho har hatt sidan april 2021. Før det hadde ho denne stillinga i Grieg Star i om lag to år. Kjerstin Hernes har vore tilsett i Pwc og DNB, og er utdanna ved Norwegian School of Entrepreneurship. Ho har også fagbrev som resepsjonist med praksis i hotellbransjen.


 lene pilskog

Lene Pilskog, leiar for Attraksjon Sunnhordland

Lene kjem frå ei stilling som nestleiar hos RENEVO AS, der hun siste tre år har vært med på å byggje Norges mest innovative biogassanlegg. Før dette jobboa ho som prosjektleiar for Atheno, med ansvar for kompetanseprogrammet aDigital for strategisk leiing, og for tenketanken Industritanken. Lene har før dette jobba som rådgjever/prosjektleiar for utviklingsprosjekt ved Høgskulen på Vestlandet.  Lene har mastergrad i administrasjon og organisasjonsvitenskap fra UiB. Lene har også brei erfaring fra lokal- og regionalpolitikken.

Last ned foredrag