ordforar gaute epland 01

Ordførar Gaute Epland - Stord kommune

Gaute Epland har vore ordførar i Stord kommune sia sommaren 2017, og har markert seg som ein ordførar med vilje og evne til beste for næringslivet og Stordsamfunnet.

 

heine totland 01

Heine Totland – Dagens konferansier og entertainer

Bømlingen Heine Totland er ein av landets travlast og mest scenevante entertainere. Han har hatt hovudrollar i store musikalar som Mamma Mia, Buddy Holly, Chess, Jesus Christ Superstar og Les Miserables. Han har òg erfaring som programleiar på TV. Heine har sitt eige 50 ́s Rock&Roll-band, Heine Totlands Rock&Roll Circus.

 

statsminister erna solberg 01

Statsminister Erna Solberg – Opningsforedraget 

Erna Solberg er født i Bergen 24.februar 1961. Ho er gift med Sindre Finnes, og paret har to barn. Solberg er cand.mag. (sosiologi, sammenlignende politikk, statistikk, sosialøkonomi), frå UiB. Solberg var kommunal- og regionalminister 2001-2005, i Kjell Magne Bondeviks andre regjering. Solberg har vore stortingsrepresentant for Hordaland sida 1989. Ho var parlamentarisk leiar for Høgre ved regjeringsskiftet, og var medlem av helse- og omsorgskomiteen, den utvida utenriks-forsvarskomité og valkomiteen, 08.10.2009 – 30.09.2013. Solberg har vore Høgre sin leiar sida 2004. Erna Solberg ha vore statsminister sia 2013, og starta sin andre periode etter stortingsvalet i 2017.

 

nina ostensjo 01

Nina Østensjø – Prosjektleiar UngTekno Atheno

Last ned foredrag (PDF)

Nina Østensjø er ein engasjert prosjektleiar for UngTekno, og ho er full av lovord om dei lokale bedriftene som set av tid og ressursar til prosjektet. Ho gler seg til elevane sine presentasjonar på Stordkonferansen 2019.

UngTekno er eit prosjekt som knyt teknologi og yrkesfag saman med entreprenørskap. Målgruppe for prosjektet er 9. klasse. Ein vil gjennom prosjektet belyse samanhengen mellom teknologi og yrkesfag, kva kompetanse som trengs framover og korleis ein må tenke utanfor den tradisjonelle ”boksen” når ein vel vidaregåande utdanning i kommande år. Elevane lærer å utvikle ein forretningsidé der dei kombinerer det dei har lært om teknologi, med eigen kreativitet og skaparevne.

 

trond bokn 01

Trond Bokn – Prosjektdirektør Johan Sverdrup Equinor

Last ned foredrag (PDF)

Trond Bokn har 24 års erfaring fra olje- gass, og fornybar industri. Forut for hans noverande stilling, var Trond porteføljedirektør for internasjonale olje- og gassprosjekt og fornybare prosjekt. Trond har videre hatt ulike stillinger relatert til prosjekt som; Direktør for subsea-, rørledning- og avviklingsprosjekt, Prosjektdirektør for Valemon-utbygninga, Prosjektdirektør for Gjøa-plattformen, samt ulike stillinger i Kvitebjørn- og Troll-Kollsnes-utbygningane. Han starta sin karriere i Statoil (Equinor) etter masterstudie i kjemi og prosessteknikk ved NTNU.

 

ingrid riddervold lorange 01

Ingrid Riddervold Lorange – Administrerande direktør i SIVA SF

Last ned foredrag (PDF)

Ingrid R. Lorange er i dag Administrerende Direktør i SIVA SF. Før ho tiltrådte den stillinga i oktober 2018, hadde ho over 20 års fartstid i ulike leiarroller i Telenor. Sistnevnte inkluderer leiing av globale fellestjenester, leiar for nett- og tjenestedrift i Norge (fast og mobil) og leiar for kundeservice til bedriftsmarkedet i Norge. Ho har brei erfaring med endringsleiing, IT og digitalisering. Ingrid er styremedlem i Avinor Flysikring AS og er utdanna siviløkonom frå
Handelshøyskolen BI.

 

goran roos 01

Gøran Roos – Professor og forfattar 

Last ned foredrag (PDF)

Göran Roos is a Visiting Professor at Australian Industrial Transformation Institute, Flinders University, Adelaide; a Stretton Fellow appointed by the City of Playford at University of Adelaide; Adjunct Professor at the Institute of Economics and Management, Immanuel Kant Baltic Federal University. Göran is a fellow of the Australian Academy of Technological Sciences and Engineering (ATSE) and of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA).

 

Arne Kigen

Atle Kigen – Kommunikasjonsdirektør Aker ASA

Last ned foredrag (PDF)

Atle Kigen er kommunikasjonsdirektør i Aker ASA, og han har vært ansatt i selskapet siden 2006. Han er utdannet økonom, og har bred erfaring fra kommunikasjon og journalistikk. På 1990-tallet var Kigen konserndirektør i Kværner ASA med ansvar for kommunikasjon og samfunnskontakt. Han har også vært administrerende direktør i kommunikasjonsbyrået GCI Monsen, sjefredaktør i Økonomisk Rapport og økonomiredaktør i både Aftenposten og NRK Nyheter, samt journalist i Dagens Næringsliv.

 

hege okland 01

Hege Økland – Dagleg leiar NCE Maritime CleanTech 

Last ned foredrag (PDF)

Hege Økland har bakgrunn frå ulike leiarstillingar i finans, industri og næringsutvikling. Dei siste 8 åra har Hege leia etableringa og oppbygginga av næringsklynga NCE Maritime CleanTech . Klynga består av 100 partnarar der industriaktørar frå heile den maritime verdikjeda deltek. Klynga har befesta sin posisjon som nasjonalt og internasjonalt leiande innanfor maritim miljøteknologi. Hege er også styremedlem i BKK, varamedlem i styret for Høgskolen på Vestlandet, styremedlem i Forum for Miljøteknologi og Sustainable Energy AS. Hege er utdanna siviløkonom / Master in Science and Business and Economics frå Copenhagen Business School.

 

eivind falkum 01

Eivind Falkum – Seniorforskar Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) 

Last ned foredrag (PDF)

Eivind Falkum er i dag Forskar1/Professor AFI ved OsloMet. Her har han vore tilsett sidan 2011. Før det var han i 17 år forskar og prosjektleiar i Fafo. Falkun har også jobba som forskar, prosjektleiar og gruppeleiar ved SINTEF i 10 år.

Samspillet mellom institusjonar og praksis i arbeidslivet står sentralt i mykje av forskinga Eivind Falkum driv. Organisasjons- og ledelsesteori er analytiske verktøy i arbeidet. Arbeidslivet har vore empirisk nedslagsfelt sida 1994, med særleg vekt på den norske samarbeidsmodellen, industrial relations, medbestemmelse, medvirkning og bedriftsdemokrati.

Falkum er utdanna Cand.polit.ved UiB, og Dr.philos ved UiO med avhandling: Makt og opposisjon i norsk arbeidsliv.

 

steinar rogenes 01

Steinar Røgenes – Administrerande direktør Kværner på Stord

Last ned foredrag (PDF)

Steinar Røgenes er utdanna økonom ved Brigham Young University.  Han har jobba i verksemder i Aker-gruppa i meir enn 20 år, og kom frå stillinga som leiar for Aker Solutions sitt kontor i Bergen til direktørjobben på Kværner Stord i 2013.  Stillinga innebere også ansvar for forretningsområdet «Contractors Norway».

 

frode skaar 01

Frode Skaar – Leiar Salg og Forretningsutvikling, Westcon Power & Automation

Last ned foredrag (PDF)

Frode Skaar har sia desember 2014 vore Direktør Salg og Forretningsutvikling i Westcon Power & Automation AS. Før det kom han frå stillinga som avdelingsleiar i forskingsstiftinga Polytec kor han i 4 år mellom anna hadde ansvar for sal og forretningsutvikling innan energibransjen. Skaar har sia 1998 hatt fleire rollar innan IKT, sikkerheit og teknisk support i Solstad Offshore ASA, CERN og Enterprise Oil.

 

lene kristian notland harnes 01

Lene og Kristian Notland Harnes – Gründarar av NUEN

Lene og Kristian Notland Harnes flytta frå Torshov til Huglo for å starte eit møbelbrand basert på skandinavisk design, lokalt kretsløp og energipositive løysingar.

Kristian har master i innovasjon frå UiO og har gründa kulturselskapet Koke Plate og Koke Bok sidan 2008.

Lene kjem frå tech-bransjen, og har utdanning innan psykologi og design. Denne bakgrunnen trur dei er ein styrke i norsk møbelindustri.

 

Arne Torget

Stuntpoet og Rimsmed Arne Torget frå Kolavegen på Husnes i Kvinnherad!

Last ned foredrag (PDF)